preloader

กิจกรรมอบรม

กิจกรรมแบ่งปันพลังใจด้วยหนังสือ

กิจกรรมแบ่งปันพลังใจด้วยหนังสือ

ปิดลงทะเบียน
วันที่ 16-30 มิ.ย. 2564
"กิจกรรมแบ่งปันพลังใจด้วยหนังสือ" ...
อ่านนิทานให้น้องฟัง

อ่านนิทานให้น้องฟัง

ปิดลงทะเบียน
วันที่ 1-30 มิ.ย. 2564
ห้องนอนของท่าน ณ บ้าน หรือ โรงแรมก็ได้
เชิญชวนอัดคลิปวีดีโออ่านนิทานให้น้องฟัง ...
กิจกรรมนิทานท้ายเล่ม “อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้าน…ต้านโควิด”

กิจกรรมนิทานท้ายเล่ม “อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้าน…ต้านโควิด”

ปิดลงทะเบียน
วันที่ 1-30 มิ.ย. 2564
ครูชีวัน จะมาแนะนำ กิจกรรมนิทานท้ายเล่ม...

  ลงทะเบียน
  เข้าร่วมกิจกรรม

  ขอบคุณ

  ขอบคุณที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา

  ทีมงาน ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์
  มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน