preloader

กิจกรรมอบรม

คำศัพท์น่ารู้ สมชายจอมโกหก

คำศัพท์น่ารู้ สมชายจอมโกหก

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 16 พ.ย. 2564
สมชายจอมโกหก ...
คำศัพท์ชวนรู้ ผู้พิทักษ์ห้องนอน

คำศัพท์ชวนรู้ ผู้พิทักษ์ห้องนอน

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 16 พ.ย. 2564
ผู้พิทักษ์ห้องนอน ...
คำศัพท์ชวนรู้ ชุดวิเศษข้ามมิติ

คำศัพท์ชวนรู้ ชุดวิเศษข้ามมิติ

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 16 พ.ย. 2564
ชุดวิเศษข้ามมิติ ...
คำศัพท์ชวนรู้ อัศวินจิ๋วผจญภัยในร่างกาย

คำศัพท์ชวนรู้ อัศวินจิ๋วผจญภัยในร่างกาย

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 16 พ.ย. 2564
อัศวินจิ๋วผจญภัยในร่างกาย ...
คำศัพท์ชวนรู้ แม่ครัวรุ่นใหม่

คำศัพท์ชวนรู้ แม่ครัวรุ่นใหม่

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 16 พ.ย. 2564
แม่ครัวรุ่นใหม่ ...
นิ้วน้อยก้าวขึ้นขั้นบันได

นิ้วน้อยก้าวขึ้นขั้นบันได

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 16 พ.ย. 2564
กราบดอยสุเทพ ...
ชวนเด็กๆ เข้าใจความหลากหลายชาติพันธุ์

ชวนเด็กๆ เข้าใจความหลากหลายชาติพันธุ์

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 15 พ.ย. 2564
มาลีแอ่วดอย  ...
เล่นทรายระบายสี

เล่นทรายระบายสี

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 15 พ.ย. 2564
ทรายน้ำกก ...
คำศัพท์น่ารู้ ลัดดาเด็กขยัน

คำศัพท์น่ารู้ ลัดดาเด็กขยัน

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 15 พ.ย. 2564
ลัดดาเด็กขยัน ...

  ลงทะเบียน
  เข้าร่วมกิจกรรม

  ขอบคุณ

  ขอบคุณที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา

  ทีมงาน ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์
  มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน