preloader

กิจกรรมอบรม

จับคู่สัตว์กับที่อยู่อาศัย

จับคู่สัตว์กับที่อยู่อาศัย

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 11 พ.ย. 2564
หน่วยสัตว์น่ารัก ...
แบบฝึกสอนหนูนับเลข

แบบฝึกสอนหนูนับเลข

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 11 พ.ย. 2564
สอนหนูนับเลข ...
รูปทรงในธรรมชาติ

รูปทรงในธรรมชาติ

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 11 พ.ย. 2564
อุ๋งใจดีและผองเพื่อนผจญภัยสำรวจป่าเขาอีโต้ ...
เรียนรู้คำศัพท์จากเสื้อวิเศษ

เรียนรู้คำศัพท์จากเสื้อวิเศษ

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 21 ต.ค. 2564
เสื้อวิเศษ ...
รู้จักเจ้าหญิงหัวเราะ

รู้จักเจ้าหญิงหัวเราะ

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 20 ต.ค. 2564
เจ้าหญิงหัวเราะ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน...
รู้จักเจ้าจิ๋ว

รู้จักเจ้าจิ๋ว

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 20 ต.ค. 2564
เจ้าจิ๋ว จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน...
หนูนากำลังทำอะไร

หนูนากำลังทำอะไร

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 20 ต.ค. 2564
หนูนาอยากได้ตุ๊กตา  ...
เจอแบบนี้จะทำอย่างไร

เจอแบบนี้จะทำอย่างไร

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 20 ต.ค. 2564
น้องนายผู้กลัวแมว ...
ต่อยอดจากใบตอง

ต่อยอดจากใบตอง

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 20 ต.ค. 2564
ขนมไทยไทยห่อใบตอง ...

  ลงทะเบียน
  เข้าร่วมกิจกรรม

  ขอบคุณ

  ขอบคุณที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา

  ทีมงาน ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์
  มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน