preloader

กิจกรรมอบรม

นักสืบนักอ่าน

นักสืบนักอ่าน

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 16 ก.ย. 2564
นักสืบนักอ่าน ...
ร้อง เต้น เล่น อ่าน นิทานไก่ฟักไข่

ร้อง เต้น เล่น อ่าน นิทานไก่ฟักไข่

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 16 ก.ย. 2564
ไก่ฟักไข่ ...
ธนาคารคำศัพท์ปฐมวัย

ธนาคารคำศัพท์ปฐมวัย

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 15 ก.ย. 2564
ธนาคารคำศัพท์ปฐมวัย ...
เล่น สร้าง สุข ตุ๊กตาน่ากอด

เล่น สร้าง สุข ตุ๊กตาน่ากอด

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 14 ก.ย. 2564
กอด ...
เล่น สร้าง สุข เต่าน้อยหลังตุง

เล่น สร้าง สุข เต่าน้อยหลังตุง

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 14 ก.ย. 2564
หอยชักตีน นักเดินทางตัวจิ๋ว ...
เชิญชวนลงทะเบียน เข้าร่วมงาน “เปิดตัวธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์” วันที่ 5 ต.ค. 64

เชิญชวนลงทะเบียน เข้าร่วมงาน “เปิดตัวธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์” วันที่ 5 ต.ค. 64

ปิดลงทะเบียน
วันที่ 14 ก.ย.-5 ต.ค. 2564
Zoom Meeting Webinar
 เมื่อเด็กๆ ของเรา มีพัฒนาการถดถอยจากสถานการณ์...
จับคู่ภาพกับสระพยัญชนะ

จับคู่ภาพกับสระพยัญชนะ

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 13 ก.ย. 2564
ผจญภัยในป่าฮาลาบาลา ...
ประเมินแหล่งเสี่ยง ถ้าหนูรู้ หนูจะรอดและปลอดภัย

ประเมินแหล่งเสี่ยง ถ้าหนูรู้ หนูจะรอดและปลอดภัย

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 13 ก.ย. 2564
ความปลอดภัยทางน้ำ ...
มาเล่นกันเถอะ จำสีหนูน้อย

มาเล่นกันเถอะ จำสีหนูน้อย

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 10 ก.ย. 2564
หนูเจ็ดสี ...

  ลงทะเบียน
  เข้าร่วมกิจกรรม

  ขอบคุณ

  ขอบคุณที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา

  ทีมงาน ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์
  มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน