ผู้พิทักษ์ห้องนอน

เป็นเรื่องของการทําความดีผ่านห้องนอนอย่างสนุกสนาน ตื่นเต้น

เมื่อเด็กชายก้องต้องพิทักษ์ห้องนอนของตนเอง

ให้พ้นจากการยึดครองของขบวนการมดคันไฟที่มาจากต่างดาว

กิจกรรมหลังอ่านนิทาน