preloader

กิจกรรมอบรม

ร้อง เต้น เล่น อ่าน นิทานเสียงอะไร

ร้อง เต้น เล่น อ่าน นิทานเสียงอะไร

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 18 ก.ย. 2564
เสียงอะไร ...
นับเพื่อนของ 6 กับ 9 

นับเพื่อนของ 6 กับ 9 

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 18 ก.ย. 2564
หกลืมตน ...
ทบทวนเรื่องราวในนิทาน

ทบทวนเรื่องราวในนิทาน

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 18 ก.ย. 2564
อ๊ะ! อ๊ะ! อย่าแตกแถวนะ ...
จับคู่แปรงสีฟัน

จับคู่แปรงสีฟัน

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 18 ก.ย. 2564
นางฟ้ารักษาฟัน ...
หาทางกลับบ้าน

หาทางกลับบ้าน

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 18 ก.ย. 2564
คุณยายใจดีกับเจ้าเป็ดกตัญญู ...
ร้อง เต้น เล่น อ่าน มดตัวน้อยตัวนิด

ร้อง เต้น เล่น อ่าน มดตัวน้อยตัวนิด

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 17 ก.ย. 2564
มดตัวน้อยตัวนิด ...
สำนวนกระต่าย

สำนวนกระต่าย

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 17 ก.ย. 2564
กระต่ายสามพี่น้อง ...
นับนิ้วสิบสหาย

นับนิ้วสิบสหาย

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 17 ก.ย. 2564
สิบสหาย ...
ลากเส้นจับคู่

ลากเส้นจับคู่

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 17 ก.ย. 2564
วงล้อปริศนา ...

  ลงทะเบียน
  เข้าร่วมกิจกรรม

  ขอบคุณ

  ขอบคุณที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา

  ทีมงาน ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์
  มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน