preloader

กิจกรรมอบรม

เล่น สร้าง สุข อร่อยดี ไข่มีประโยชน์

เล่น สร้าง สุข อร่อยดี ไข่มีประโยชน์

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 8 ก.ย. 2564
ขอมงกุฎได้ไหม  ...
เล่น สร้าง สุข กระดาษรูปฟันสัตว์

เล่น สร้าง สุข กระดาษรูปฟันสัตว์

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 8 ก.ย. 2564
ฟ ฟัน สนุกจัง  ...
เล่น สร้าง สุข ปากกระดาษแสนสนุก

เล่น สร้าง สุข ปากกระดาษแสนสนุก

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 8 ก.ย. 2564
ฟ ฟัน แข็งแรง ...
เล่น สร้าง สุข วาดเสือน้อยยิ้มหวาน

เล่น สร้าง สุข วาดเสือน้อยยิ้มหวาน

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 8 ก.ย. 2564
ยิ้มหวานหน่อยจ้ะ ...
เล่น สร้าง สุข สนุกกับฮิปโปตัวใหญ่

เล่น สร้าง สุข สนุกกับฮิปโปตัวใหญ่

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 8 ก.ย. 2564
โอ้โฮ…ฮิปโปตัวใหญ่  ...
เล่น สร้าง สุข ปิดตา…ฟังนิทาน

เล่น สร้าง สุข ปิดตา…ฟังนิทาน

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 8 ก.ย. 2564
หนูจี๊ด ติดจอ  ...
เล่น สร้าง สุข สามเหลี่ยมสนุก

เล่น สร้าง สุข สามเหลี่ยมสนุก

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 8 ก.ย. 2564
สามเหลี่ยมสนุก ...
เล่น สร้าง สุข หนังสือนิทานทำมือ

เล่น สร้าง สุข หนังสือนิทานทำมือ

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 8 ก.ย. 2564
หนังสืออยากมีเพื่อน ...
ฝึกเขียนอ่านวันเดือนปีแบบไทยด้วยปฏิทินเก่า

ฝึกเขียนอ่านวันเดือนปีแบบไทยด้วยปฏิทินเก่า

กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 7 ก.ย. 2564
เปลี่ยนปฏิทินเก่า...

  ลงทะเบียน
  เข้าร่วมกิจกรรม

  ขอบคุณ

  ขอบคุณที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา

  ทีมงาน ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์
  มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน