หอยชักตีน นักเดินทางตัวจิ๋ว

อ่านความงามแห่งวิถีชีวิต ภูมิวัฒนธรรม และธรรมชาติแวดล้อมที่เกื้อกูลกัน

ตั้งแต่ชื่อของหอยชักตีนที่ชวนน่าฉงน จินตนาการถึงชีวิตที่แวดล้อมด้วยทะเล

อ่านนิทาน

กิจกรรม เล่น สร้าง สุข หลังอ่านนิทาน