จะไปไหนจ๊ะ

จึงเป็นนิทานที่คุณพ่อคุณแม่ใช้เป็นเครื่องมือในการชี้ชวนและพูดคุยกับเด็กๆ

ระหว่างเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างสนุกสนาน เพลิดเพลิน

อ่านนิทาน โดย คุณครูตังเม

กิจกรรม เล่น สร้าง สุข หลังอ่านนิทาน