???? เมื่อเด็กๆ ของเรา มีพัฒนาการถดถอยจากสถานการณ์ โควิด -19

???? เมื่อการเรียนออนไลน์ไม่ก่อผลดีในเด็กเล็ก

แล้วเราจะพัฒนาสมรรถนะเด็กๆ อย่างไรให้เต็มศักยภาพในยุคดิจิทัล

ร่วมแลกเปลี่ยนและค้นหาคำตอบในงาน

✴️ “เปิดตัวธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์” ✴️

5 ตุลาคม 2564 เปิดลงทะเบียนแล้ว วันนี้

???? ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

https://forms.gle/nRYBcjAALC8uvVwS9