สัปดาห์หนึ่งมีกี่วัน

เด็กๆ ช่วยกันจดจำ แต่ละวันมีสีสันประจำวันว่าอะไร

สีแต่ละวันมีสีสันเหมือนพืชพรรณใดบ้าง?

ระบายสีประจำวัน หลังอ่านนิทาน