หนูเจ็ดสี

เรื่องราวความรักของแม่หนูและลูกหนู

เรียนรู้เรื่องของสีในแต่ละวัน การนับจำนวนตัวเลข

กิจกรรมหลังอ่านนิทาน