ความปลอดภัยทางน้ำ

เล่าถึงวิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัยทางน้ำ

โดยเด็กทุกคนจำเป็นต้องฝึกฝนทักษะการว่ายน้ำให้แข็งแรง

การดูแลตนเองและทรัพย์สินเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมหรืออุทกภัย

กิจกรรมหลังอ่านนิทาน