กราบดอยสุเทพ

หนังสือสร้างสุขเพื่อเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะวัย 1-3 ขวบ

คุณครู พ่อแม่ผู้ปกครองควรอ่านให้เด็ก ๆ ฟังอย่างช้า ๆ

พร้อมชวนเด็กดูภาพประกอบในนิทาน

กิจกรรมหลังอ่านนิทาน

 

กิจกรรมหลังอ่านนิทาน