ธนาคารคำศัพท์ปฐมวัย

เป็นกิจกรรมและสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย

ให้คุณครูอนุบาลและผู้ดูแลเด็กสามารถนำไปประยุกต์สร้างกิจกรรมได้หลากหลาย

เหมาะกับการพัฒนาร่างกาย สังคม การอ่าน ความคิดสร้างสรรค์ 

ข้อมูลจาก 365 กิจกรรม มหัศจรรย์ 3 ดี สื่อสร้างสุข : คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)

กิจกรรมธนาคารคำพื้นฐานปฐมวัย

เด็กๆเลือกคำที่ตนเองสนใจ

เป็นกิจกรรมสะสมคำศัพท์ของเด็กๆในแต่ละวัน
ช่วงแรกเด็กๆ อาจจะยังเขียนไม่ได้
แต่ถ้าได้ฝึกฝนทุกวัน ได้เลือก และอยากจะลองเขียนตาม
วันหนึ่งเค้าจะทำได้เอง เกิดความภูมิใจ และสนุกกับสิ่งที่ตนเองเลือก

ข้อมูลจาก โรงเรียนบึงเขาย้อน ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี