กอด

เป็นสิ่งมหัศจรรย์ ที่สร้างความมั่นคงทางอารมณ์ระหว่างกัน

ช่วยเยียวยาความเจ็บปวด วิตกกังวล สานสัมพันธ์แห่งความรัก

ด้วยอ้อมกอดที่อบอุ่นของพ่อแม่กับลูก

กิจกรรม เล่น สร้าง สุข หลังอ่านนิทาน