สี่เหลี่ยม

เป็นรูปทรงเลขาคณิตที่เด็กๆ ควรรู้จัก

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิต

โดยเปรียบเทียบกับรูปทรงสิ่งของต่างๆ รอบตัวเอง

กิจกรรมหลังอ่านนิทาน