แม่ครัวรุ่นใหม่

เป็นเรื่องของการทําความดีผ่านห้องอาหาร

การช่วยกันเตรียมอาหารและเก็บล้างหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ

ผ่านเรื่องราวสนุกสนานของหุ่นยนต์แม่ครัว

ที่จะมาเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ไม่ดีของครอบครัวเศรษฐี

กิจกรรมหลังอ่านนิทาน