preloader

ใบตองอยากกินไปหมด นิทานส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ

เด็กหญิงใบตอง เรียนรู้การใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสติ ฝึกฝนความคิดในการจับจ่ายใช้เงิน

ซื้อของกินของใช้อย่างเหมาะสม ประหยัด และได้ประโยชน์ตามต้องการ

แชร์หน้านี้

  ลงทะเบียน
  เข้าร่วมกิจกรรม

  ขอบคุณ

  ขอบคุณที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา

  ทีมงาน ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์
  มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน