preloader

ทุกเช้าคุณแม่จะปลุกมะลิตื่นนอน พร้อมจัดชุดนักเรียนและปิ่นโตอาหารกลางวัน

เพื่อให้มะลิเตรียมตัวไปโรงเรียน

แต่วันหนึ่งมะลิตื่นมาด้วยความแปลกใจ คุณแม่ไม่มาปลุก เพราะคุณแม่ไม่สบาย

มะลิจึงดูแลอาการป่วยของแม่ด้วยความรัก

แชร์หน้านี้

  ลงทะเบียน
  เข้าร่วมกิจกรรม

  ขอบคุณ

  ขอบคุณที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา

  ทีมงาน ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์
  มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน