preloader

เมื่อสามพี่น้องสงสัยกับสถานการณ์ชีวิตประจำวันที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง

เกิดอะไรขึ้นกับโลกตอนนี้ พี่น้องทั้งสามจึงค้นหาความรู้เพื่อเข้าใจไวรัสโควิด-19

เพื่อป้องกันตัวเองจากโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้

แชร์หน้านี้

  ลงทะเบียน
  เข้าร่วมกิจกรรม

  ขอบคุณ

  ขอบคุณที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา

  ทีมงาน ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์
  มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน